Evropská unie

ADMP

Vzdělávací kurz v projektu PADMÉ

Vzdělávací kurz v projektu PADMÉ

Kurz je určen pro koordinátory dobrovolníků a další zájemce z členských organizací naší asociace, kteří mají praxi ve vedení dobrovolníků. Zaměřuje se na podíl osobní a profesní role koordinátora, rizika práce v pomáhajících profesích a rozbor konkrétních témat (práce s dobrovolníky, syndrom vyhoření, supervize a evaluace, sebepoznávání).

Na kurz navazuje profesní zkouška (doložená osvědčením o profesní kvalifikaci), profese Koordinátor dobrovolníků je uznaným povoláním v Národní soustavě povolání. Asociace je platformou pro pravidelná setkávání, která slouží ke sdílení, zpětné vazbě a transferu zkušeností, ke vzdělávání členů asociace.

Přihláška na kurz - Management dobrovolnictví II

Kurz je určen pro ty, kteří ovládají základní informace o managementu dobrovolnictví.

Po celou dobu kurzu pracujeme formou zážitkových a supervizních technik. V připraveném programu jde především o výměnu vzájemných zkušeností, o zpracování různých témat formou supervize a také o pohled na problematické oblasti jednotlivých dobrovolnických programů a zkušeností samotných účastníků kurzu.

Zvolte jednu nebo obě možnosti

Kurz „Management dobrovolnictví II“ proběhne ve dnech 20. - 22. listopadu 2017 v rekreačním středisku MAXOV - Maxov 12, Obec Radvanec 471 52 Sloup v Čechách.

Na zkoušku profesní kvalifikace „Koordinátor dobrovolníků“ vás následně pozveme na jaře 2018. Přesný termín zkoušky bude stanoven cca do 3 měsíců od ukončení kurzu.

*) Pokud se účastník hlásí jako soukromá osoba, vyplní svou kontaktní adresu a místo IČ napíše své datum narození.

Na uvedenou adresu vám automaticky pošleme kopii podané přihlášky
Hlásíte-li se jako jednotlivec = nevyplňujte.
Hlásíte-li se jako jednotlivec = uveďte datum narození.

Údaje pro akreditované osvědčení

Nepovinná část

Pokud máte jakékoliv otázky nebo očekávání od své účasti na dvoudenním kurzu, budeme rádi, pokud nám dáte vědět předem, abychom mohli kurz připravit co nejlépe na míru vašich potřeb a současné praxe.

rozsah počtu znaků max. 2000

Pokyny pro účastníky

  1. Přihlášku zašlete tlačítkem odeslat níže. Účastníci kurzu budou evidování podle pořadí doručených přihlášek.
  2. Každý účastník musí svou přihlášku podat sám za sebe.
  3. Akreditované osvědčení o účasti obdrží účastníci na závěr kurzu.
  4. Informace k obsahu kurzu: Jiří Tošner, jiri.tosner@hest.cz.
  5. Informace k organizaci a průběhu kurzu: Honza Dolínek, honza.dolinek@admp.cz

Pozn.: položky označené * jsou povinné.