Evropská unie

ADMP

Projekt PADMÉ

Projekt PADMÉ

Evropský sociální fond - zaměstnanostIdentifikace projektu

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/99_041/0002249
Název projektu: PADMÉ - Profesionalizace Asociace Dobrovolnických MEntoringových programů

Popis projektu

Cílovou skupinu tvoří zastřešující organizace příjemce a její členské organizace (nestátní neziskové organizace působící v oblasti sociálního začleňování) a též zaměstnanci těchto organizací.

Klíčové aktivity

  • VZNIK A PROVOZ METODICKÉHO CENTRA MENTORINGOVÝCH DOBROVOLNICKÝCH PROGRAMŮ
  • ROZŠÍŘENÍ ČLENSKÉ ZÁKLADNY ASOCIACE DOBROVOLNICKÝCH MENTORINGOVÝCH PROGRAMŮ
  • PODPORA OSVĚTY A ZVYŠOVÁNÍ INFORMOVANOSTI O OBLASTI DOBROVOLNICKÝCH MENTORINGOVÝCH PROGRAMŮ
  • ZAJIŠTĚNÍ METODICKÉ PODPORY ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ ASOCIACE FORMOU REALIZACE AUDITU MENTORINGOVÝ PROGRAM Pět P, VČETNĚ VÝVOJE METODIKY TOHOTO PROGRAMU
  • ZPROSTŘEDKOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT ČLENSKÝM SUBJEKTŮM ASOCIACE DOBROVOLNICKÝCH MENTORINGOVÝCH PROGRAMŮ
  • VYTVOŘENÍ ON-LINE APLIKACE A SBĚR DAT PRO VYHODNOCOVÁNÍ DOPADŮ DOBROVOLNICKÉHO MENTORINGOVÉHO PROGRAMU Pět P