Evropská unie

ADMP

Orgány asociace

Orgány asociace

Řídícími, kontrolními a výkonnými orgány sdružení jsou:

  • členské shromáždění – je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří jej všichni řádní členové sdružení, schází se vždy dvakrát do roka (naposledy 23.5.2017 v Praze) - nejbližší termín příštího setkání bude v listopadu v Praze
  • výbor – je volen členským shromážděním a řídí činnost sdružení v období mezi členskými shromážděními
  • revizor - je volen členským shromážděním a jeho klíčovou úlohou je komplexní kontrolní činnost asociace

Výbor asociace pracuje nyní ve složení:

Dagmar Cruzová
PhDr. Dagmar Cruzová, Spektrum o.s., Kroměříž - předsedkyně asociace

Lenka Černá
Mgr. Lenka Černá, DC Ústí nad Labem

Vlasta Faiferlíková
Bc. Vlasta Faiferlíková

Jiří Tošner
PhDr. Jiří Tošner, Hestia o.s., Praha

Bohdana Břízová
Mgr. Bohdana Břízová,Ph.D.

Hana Hudáková
Mgr.Hana Hudáková, DiS

Honza Dolínek

Honza Dolínek

Revizorka asociace

Daniela Vrbová

Daniela Vrbová

Koordinátor asociace:

Miroslava Havrdová

Miroslava Havrdová, pracuje v asociaci na zkrácený úvazek

Členové výboru vykonávají svojí činnost nad rámec svých pracovních úvazků většinou jako dobrovolníci, a proto si zaslouží poděkování za odvedenou práci.