Evropská unie

ADMP

Co se v mládí naučíš ...

Starší brácha nebo ségra může být skvělým průvodcem a učitelem a parťákem nejen v dětství, ale po celý život. Je fajn mít někoho, kdo je vždycky blízko a pohladí nebo poradí.

Vyhlížíš kamarády?

V dobrovolnických mentoringových programech naleznou přátele ročně stovky dětí i dospělých. Chcete být dobrovolníkem nebo hledáte mentora pro své děti? Napište nám.

Mentoring je často zábava

Mentor je prima parťák, někdo komu věřím a neformálně od něho přebírám vědomosti, dovednosti a vůbec ledacos ze života.

Víte, co je mentoring?

Specifický mezigenerační vztah, v němž starší mentor předává své zkušenosti a dovednosti a pomáhá tak mladšímu svěřenci rozvíjet jeho osobnost.

O nás

Asociace dobrovolnických mentoringových programů, z.s. je zastřešující dobrovolnou, neziskovou, nezávislou a nepolitickou organizací. 

Spojujeme dobrovolnické mentoringové programy veřejně prospěšných organizací pracujících s dětmi, mládeží, rodinou a seniory.

Vyhledáváme a spolupracujeme s partnery v ČR i zahraniční zejména v oblasti dobrovolnictví všech věkových i profesních skupin a také s organizacemi s podobnými cíli.

Všestranně podporujeme rozvoj dobrovolnictví a dobrovolnických mentoringových programů v ČR a přispíváme k neformální výchově, sociální aktivizaci i sociální inkluzi ohrožených skupin obyvatel.